Over ons

Na een aantal jaar boer te zijn geweest in maatschap ben ik als zelfstandige begonnen als adviseur voor agrarische vergunningen.
Inmiddels zijn wij bijna 10 jaar actief op het gebied van vergunningen voor onder andere mestopslagsystemen en stikstof.
Sinds 2017 hebben wij de bedrijfsactiviteiten uitgebreid met o.a. certificaten voor keuringen van mestbassins, ademluchtwerk, gasmetingen en reparaties.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor vragen over mestopslag!

Wat wij doen

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende werkzaamheden:

Door onze ruime kennis en ervaring van de juridische en technische aspecten op het gebied van mestopslagsystemen is ook een vergunningaanvraag, melding, of advies voor het plaatsen van een mestbassin (mestzak, mestsilo of foliebassin) voor ons geen probleem. Klik hier voor een beschrijving over de te volgen procedure bij de gemeente.

De keuringen van mestbassins worden verricht volgens het normdocument BRL 2344. Dat wordt geaccepteerd door ALLE gemeenten, omgevingsdiensten en verzekeringsmaatschappijen in Nederland.

Wij keuren uw mestopslag altijd op afspraak. Na de keuring bespreken wij met u de uitkomsten van de keuring. U bent dan in de gelegenheid om u door ons te laten adviseren, ook op het gebied van vergunningen (en dat advies kost u natuurlijk helemaal niets!). Het officiele keuringsrapport krijgt u binnen 2 werkdagen toegezonden.