Melding of vergunning

Melding of vergunning

In een aantal gevallen volstaat voor het plaatsen van een mestopslag een melding Activiteitenbesluit. In andere gevallen zal er een omgevingsvergunning nodig zijn voor bijvoorbeeld de activiteiten:

– bouwen;

– milieu en/of

– omdat het niet past in het geldende bestemmingsplan.

 

Soms is het mogelijk om een mestopslag op afstand in het agrarisch gebied (weiland) te plaatsen. Door een aanpassing van de regelgeving is het soms zelfs mogelijk dat dit in een reguliere procedure vergund kan worden.

Klik op deze link voor een uitgebreidere beschrijving vergunning mestbassin

Door op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving kunnen wij u hiermee uitstekend van dienst zijn, en gaan wij voor uiteindelijke realisatie van de mestopslag!

 

 

Monovergisting van dierlijke meststoffen

Per 1 januari 2016 is het kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke mest onder het Activiteitenbesluit komen te vallen. Dit betekent dat de procedure sneller kan worden doorlopen. De reden daarvan is om het vergisten van mest te stimuleren (Green Deals). De te doorlopen procedure is de Obm (Omgevingsvergunning beperkte milieutoets) van 8 weken. Voorheen gold hiervoor de uitgebreide procedure van 26 weken.

 

Overigens kunt u mij ook inschakelen voor andere vragen die betrekking hebben op het uitbreiden van uw bedrijf.