Keuren mestopslagsystemen

Keuren mestopslagsystemen

Voor alle bovengrondse mestbassins (bestaand én nieuw) geldt dat deze gekeurd moeten worden volgens de BRL 2344. De keuring moet tenminste 4 weken voor het aflopen van de referentieperiode plaatsvinden. De referentieperiode staat in de kwaliteitsverklaring of in het laatste keuringsrapport.

Geef hier uw keuring op of vraag een offerte, binnen 24 uur krijgt u een reactie.

Het keuren van het bassin is verplicht op basis van het Activiteitenbesluit of uw omgevingsvergunning (onderdeel milieu), maar ook voor uw verzekering. Wanneer uw mestopslag niet gekeurd is, zal uw verzekering hoogstwaarschijnlijk niets uitkeren als er schade ontstaat aan de mestopslag of andere zaken (zowel directe als indirecte schade!)

De keuringen worden uitgevoerd onder Kiwa certificaat. De Kiwa controleert steeksproefgewijs of de keuringen correct worden uitgevoerd. Tevens zijn wij erkend op basis van het Besluit Bodemkwaliteit.

Klik op deze link voor ons certificaat: K98061/02

Wanneer moet mijn mestopslag voor het eerst gekeurd worden?

Bij mestbassins en afdekkingen loopt de eerste referentieperiode af na:

  • 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;
  • 10 jaar voor een metalen mestbassin en metalen afdekking;
  • 10 jaar voor een mestzak of een foliebassin;
  • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin indien deze zijn aangelegd met nietgecertificeerde folie;
  • 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin;
  • 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.

 

Voor hoelang kan mijn mestopslag weer worden goedgekeurd?

Voor de nieuw af te geven referentieperiode maken wij onderscheid in de mestbassins en de afdekkingen, hieronder per type mestopslag/afdekking weergegeven voor hoeveel jaar de goedkeuring kan worden afgegeven.

Mestbassins

– 0-5 jaar voor mestbassins van beton, metselwerk of hout op basis van uitsluitend een uitwendige inspectie;

– 0-10 jaar voor mestbassins van beton, metselwerk, of hout op basis van een uitwendige- en inwendige inspectie;

– 0-5 jaar voor mestbassins van staal op basis van een uitwendige- en inwendige inspectie;

– 0-5 jaar voor mestbassins met een binnenhoes van kunststof op basis van een uitwendige inspectie;

– 0-5 jaar voor foliebassins en mestzakken op basis van een uitwendige inspectie;

– 0-2,5 jaar voor foliebassins of mestzakken indien niet gecertificeerde folie is toegepast op basis van een uitwendige inspectie.

 

Afdekkingen

– 0-5 jaar voor betonnen, stalen en kunststof afdekkingen op basis van uitsluitend een

uitwendige inspectie;

– 0-10 jaar voor betonnen afdekkingen op basis van een uitwendige- en inwendige inspectie;

– 0-2,5 jaar voor de overige afdekkingen indien niet gecertificeerde folie is toegepast op basis

van een uitwendige inspectie.

 

 

Naast het keuren van uw mestopslag kan ik u ook (juridisch) adviseren over andere aspecten die gaan over uw bedrijf zoals vergunningen, en dat kost u uiteraard niets!

De keuring kan ik tegen een concurrerende prijs uitvoeren. De keuringen worden in heel Nederland uitgevoerd.

 

Neemt u voor de keurings tarieven gerust contact met mij op via 06-11267285 of stuur een email.

Contact opnemen via WhatsApp kan natuurlijk ook.