Gasmetingen

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wij zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van gasmetingen. Met onze gasmeters kunnen wij de volgende gassen meten en daarmee een ruimte vrijgeven:

 • HCN (blauwzuurgas)
 • H2S (waterstofsulfide)
 • LEL (methaan)
 • NH3 (ammoniak)
 • O2 (Zuurstof)
 • CO (kooldioxide)

Ook wanneer u wilt weten welke gassen er in welke concentratie aanwezig zijn in uw stal tijdens bijvoorbeeld het mestmixen kunnen wij dit voor u meten. Vul ons contactformulier in of stuur een mail en wij nemen binnen 24 uur contact met u op over de kosten. Ook voor het uitvoeren van werkzaamheden in de put onder de stal kunt u ons inschakelen om metingen uit te laten voeren, al dan niet met adembescherming.

Het vrijgeven van een ruimte waarin mest wordt opgeslagen, of opgeslagen is geweest, is verplicht gesteld op grond van de BRL K906 (mesttankreinigen) in relatie tot de BRL 2344 (keuren mestbassins). Gasmetingen zijn verplicht tijdens het reinigingsproces en vóórdat de keuring wordt uitgevoerd. Wij kunnen deze gasmetingen voor u uitvoeren. Onze gasmeters zijn gepompt. Dat betekent dat wij de mestopslag niet hoeven te betreden, omdat de gasmeter de gassen via een lange slang zelf kan aanzuigen. De metingen worden volgens een speciaal voor dit doel gemaakt protocol uitgevoerd.

Naast het uitvoeren van gasmetingen in mestopslagsystemen voeren wij deze metingen ook uit voor de industrie.

De meest voorkomende mestgassen

Blauwzuurgas (HCN) en Waterstofsulfide (H2S) zijn de 2 meest giftige gassen die in de mest kunnen voorkomen. Afhankelijk van vele factoren komt er een bepaalde hoeveelheid van deze gassen voor in een mestopslag. Naast deze 2 gassen komen ook Ammoniak (NH3), Methaan (CH4), Koolstofmonoxide (CO) en Koolstofdioxide (CO2) voor.

Hieronder is weergegeven wat de effecten zijn van een blootstelling van een bepaalde concentratie Blauwzuurgas en Waterstofsulfide. Hoeveel er nu daadwerkelijk vrijkomt tijdens het mixen of andere werkzaamheden is per geval verschillend. Door metingen uit te voeren kunt u erachter komen welke gassen er in welke mate vrijkomen. Wij komen gerust bij u langs om metingen te verrichten tijdens bijvoorbeeld het mixen van de mest.

Blauwzuur:

ppm      tijd tot dood

135         30 min.

180         10 min.

270         spontaan

Waterstofsulfide:

 • < 1,6 ppm: geen negatieve effecten bij een blootstelling van acht uur per dag
 • 10–20 ppm: laagste concentratie waarbij oogirritatie kan ontstaan
 • 50–100 ppm: schade aan de ogen
 • 100–150 ppm: reukorgaan verlamd na een paar keer ademhalen, en de geur wordt niet meer waargenomen
 • 320–530 ppm: optreden van longembolie met mogelijk fatale consequenties
 • 530–1000 ppm: beïnvloedt het centraal zenuwstelsel, vlugge ademhaling
 • 800 ppm: dodelijk voor 50% van de mensenbij 5 minuten blootstelling
 • > 1000 ppm: onmiddellijke bewusteloosheid en uitval van het ademhalingsapparaat, soms na één keer ademhalen

Ammoniak:

 • 20 ppm: toegestaan om 8 uren in te werken per dag
 • 400-700 ppm: irritatie keel, neus en ogen, normaal gesproken geen ernstige gevolgen bij blootstelling van max. 1 uur
 • 2000-5000 ppm: krampachtig hoesten, sterke irritatie van keel, neus en ogen. Blootstelling van 15 minuten kan dodelijk zijn
 • >5000 ppm: verlamming van de ademhaling, verstikking en dodelijk binnen enkele minuten